Medlemsskab

Medlemskab

Medlemskab af folkekirken opnås kun ved dåb. Alle kan blive døbt uanset alder. Dersom man er blevet døbt i et andet kristent trossamfund, kan optagelse i folkekirken ske ved henvendelse til en præst i folkekirken.

Genindtræden i folkekirken efter tidligere udtræden kan finde sted ved henvendelse til en præst i folkekirken. Normalt i bopælssognet. Man kan også henvende sig til bopælssognets kirkekontor, evt. skriftligt.

Udmeldelse

Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til kordegnen. Navn, adresse og underskrift samt cpr-nummer skal foreligge.

Sognebåndsløsning

Som medlem af folkekirken kan man løse sognebånd til en præst uden for sit bopælssogn, hvis man ønsker kirkelig betjening af denne. Henvendelse rettes til den pågældende præst.

Velkommen i folkekirken