Kirkens Vision

Menighedsrådets vision

 

Menighedsrådets vision for Buddinge Kirke:

  • Vi vil forkynde Jesus Kristus for hele sognet,

  • på en vedkommende, forståelig og engageret måde,

  • så kirken og menigheden opfattes som åben og indbydende,

  • så mennesker får lyst til at komme til personlig tro på Jesus Kristus og bliver bevaret i det kristne fællesskab og i den kristne tro.

 

Menighedsrådet har nedsat et visionsudvalg, som løbende drøfter, hvordan kirkens vision kan konkretiseres i kirkens arbejde.

På kirkens menighedsmøde hvert forår orienterer menighedsrådet om kirkens arbejde. I den forbindelse inviterer vi til et visionsmøde for alle i sognet. Efter nogle oplæg, er der fri drøftelse. I 2017 var temaet *Slip passionen fri”, hvor medlemmer af menigheden fortalte om, hvad de brænder for i Buddinge kirke. I 2018 var temaet ”Omsorg i menigheden”.

Visionsudvalget ønsker at fremme det frivillige engagement, så alle i menigheden får mulighed for at bidrage med det, de brænder for. Vi værdsætter fællesskabet mennesker imellem, og vil gerne være en menighed, der i praksis viser omsorg for det hele menneske. Desuden lægger vi vægt på, at forkyndelsen i kirken er forståelig og engagerende samtidig med, at bredden og dybden i Bibelens ord kommer frem. Vi ønsker at fremme bøn – både hos det enkelte menighedsmedlem men også i menighedens fællesskab. Fx er der ved nogle af højmesserne tilbud om forbøn varetaget af frivillige i kirken.

Hvis du har spørgsmål og ideer til, hvordan Buddinge kirke kan være en dynamisk og god kirke, må du meget gerne kontakte os.

Velkommen i arbejdsfællesskabet.

 

Visionsudvalget:

Kurt Dalsgaard. MR-medlem. (Formand) tlf 29808184

Christian Thomsen. MR-medlem.

Torben Winther. MR-medlem.

Lene Offersgaard. MR-medlem.

Per Ole Rasmussen. Sognepræst.