Udvalg | Buddinge Kirke

Udvalg

Menighedsrådet (MR) ved Buddinge Kirke har flere udvalg, som har til opgave, at varetage forskellige opgaver på vegne af MR. Dette sker ved at MR uddelegerer opgaver til faste udvalg eller midlertidige "enkeltsagsudvalg". Disse udarbejder så indstillinger vedrørende de tildelte sager, eller sager udvalgende selv tager op, og overdrager indstillignerne til MR. MR tager så den endelige beslutning, på et oplyst grundlag, og sparer hermed tid på møderne på unødig snak.

 

Oversigt over udvalg ved Buddinge Kirke, som menighedsrådet har nedsat.

 

Stående udvalg

Lene Offersgaard, formand for rådet

Jytte Frederiksen, næstformand for rådet

 

Forretningsudvalg

Lene Offersgaard, formand for rådet

Jytte Frederiksen, næstformand for rådet

Jacob Rantzau Harne, kirkeværge

Per Ole Rasmussen, sognepræst

Sofie Christiansen, kasserer for rådet

Desuden deltager Hanna Søndergaard som sekretær.

 

Udvalg for Menighedsplejen

Sofie Christiansen, udvalgsformand

Per Ole Rasmussen, sekretær

Anni Rasmussen Rana, udvalgskasserer

Poul Otterstrøm

Anne Marie Marcussen

 

Repræsentant i Gladsaxe Kirkegårdsbestyrelse

Jacob Rantzau Harne

 

Kontaktpersoner til Gladsaxedagen

Poul Otterstrøm

Anne Marie Markussen.

 

Regnskabsbilagsudvalg

Sofie Christiansen

Jonas Kjøller-Rasmussen

 

Ansvarshavende chefredaktør for kirkebladet

Per Ole Rasmussen

 

Kontaktperson til ungdomskorpsene

Elsebeth Højer King

 

Letlandsudvalg

Poul Otterstrøm

Margit Otterstrøm

Elsebeth Højer King

 

Gladsaxe Skoletjenestes repræsentantskab

Jytte Frederiksen, MR-medlem

Per Ole Rasmussen, præstemedlem

 

Udvalg, der løbende ændres:

Udvalg for Sankt Hans

Udvalg for Hele Kirkens Aften

Diverse festudvalg

 

Opdateret den 24. januar 2019.