Vielse | Buddinge Kirke

Vielse

Ved vielse i Buddinge Kirke kontaktes en af kirkens præster for nærmere aftale. Derpå henvender I jer til kommunen, hvor I bor, og beder om at få tilsendt en Ægteskabserklæring. Denne udfyldes og returneres til kommunen. Kommunen sender derefter en Prøvelsesattest, beviset på at de har efterprøvet, at der ikke er nogen juridiske hindringer for ægteskabet.

Prøvelsesattesten gælder kun i 4 måneder, så vent med at indsende ægteskabserklæring, til der er 4 måneder til bryllupsdatoen. Prøvelsesattesten afleveres til præsten eller kirkekontoret, sammen med navne og adresser på de to personer, som skal være jeres vidner ved vielsen.

Inden brylluppet skal I have en samtale med præsten, hvor vielsen gennemgåes og der træffes aftaler om salmer, musik og praktiske ting.

Kirkelig velsignelse

Et borgerligt indgået ægteskab kan på et senere tidspunkt blive kirkeligt velsignet. Ring til en af præsterne og lav en aftale!